मुख्यपृष्ठावर दॄष्टीक्षेप
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई. एक आश्चर्याचे जग ! या जगात आपण आपल्या कल्पनाशक्तीची कसोटी घेऊ शकता व आपल्या विचारांचा चित्रमय वेध घेऊ शकता .भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातल्या चित्रपट उद्योगापैकी एक सर्वात चित्रपट सुष्टी होय एकूण चित्रपट व्यवसायाच्या ६० टक्के वाटा भारतीय चित्रपट उद्योगाचा आहे.... पुढे वाचा..

चित्र दालन