वस्तूस्थिती
वस्तूस्थिती
डोंगर,दऱ्या ,पठारे , नैसर्गिक जंगल,झाडी व पाणथळ यांचा समावेश असलेली सुमारे ५०० एकर जमीन '
४० पेक्षा अधिक बाह्य चित्रीकरण स्थळे
भारतात सर्वोत्तम काही बाह्य चित्रीकरण स्थळे
चित्रपट व दूरदर्शन मालिकांची गरज पूर्ण करणारे विविध आकाराचे १६ कलागारे
५२ रंगभूषा कक्ष , १२ वास्तव्य कक्ष आणि १२ वेशभूषा कक्ष
फिल्म प्रोसेसिंग व चित्रपट निर्मितीनंतरच्या सुविधा
गर्दी , वाहतूक कोंडी व ध्वनी प्रदुषणापासून मुक्त असे चित्रीकरणासाठी शांततापूर्ण वातावरण